De VerzekeringsHeren

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Employee Benefits

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan.
Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers en maken een groot deel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket uit.

Employee Benefits bestaan onder andere uit:
• Pensioen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• Ziektekosten
• Ziektewet en Arbodienstverlening
• Algemene Nabestaandenwet
• Bedrijfssparen
 
Werkgever

 
Voor de werkgever is het belangrijk dat de Employee Benefits aantrekkelijk, betaalbaar en beheersbaar zijn en blijven.
DE verzekeringsheren als uw actieve partner die voor u en namens u, uw Employee Benefits kan opzetten, aanpassen en beheren.
  
Werknemer
 
Employee Benefits maken een groot deel uit van het totale beloningspakket.
Helaas leert de praktijk dat het over het algemeen niet duidelijk is wat alle voorzieningen inhouden en wie wat betaalt.
Als u gaat wisselen van baan of als er grote veranderingen in uw privé- leven plaatsvinden, dan heeft dit zeker invloed op uw Employee Benefits.
 

Probeert u ons maar eens uit!!

Praat met ons en u zult ervaren dat wij weliswaar bescheiden van omvang zijn, maar groot in (mee)denken en doen. Wij nodigen u van harte uit om dat eens van dichtbij te ervaren!